Read || twinkle cakes team || || one-shot || || dorosé || lost | -twinklecakesteam-

Read || twinkle cakes team || || one-shot || || dorosé || lost - NETTRUYENSEO.com

|| twinkle cakes team || || one-shot || || dorosé || lost

Authors: -twinklecakesteam-

Genre: Fanfiction

Update: 15-06-2018

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

✨ writer : ngôn

✨ beta reader : k á

✨ designer : han

✨ rating : [k]

✨ pairings : nct's doyoung x blackpink's rosé

✨ category : romance

✨ status : finished

✨ summary : yêu thương vẫn rất đong đầy nhưng đã phải nói lời kết thúc. cố gắng níu kéo cũng thật sự khó vì suy nghĩ của ai đó đã không còn như trước.

✨ disclaimer : nhân vật trong truyện không thuộc về chúng tôi nhưng số phận của họ khi ở trong này là do chúng tôi quyết định. kèm theo đó truyện được viết với mục địch phi lợi nhuận, mong không mang truyện ra khỏi đây.


✨ được trình bày theo phong cách lower case, có thể gây nhức mắt với một số người.

5 latest Chapters
Chapters