Read [Vong Tiện] Đa tình lại bị vô tình bực | Dyeep154

Read [Vong Tiện] Đa tình lại bị vô tình bực - NETTRUYENSEO.com

[Vong Tiện] Đa tình lại bị vô tình bực

Authors: Dyeep154

Genre: Fanfiction

Update: 26-02-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Nguồn: dangnianqiuyu.lofter.com

Cái này não động đại khái giảng thuật chính là tiện tiện bị một vị thần chỉ cứu, trở thành không có cảm tình phán phạt giả, trở lại nhân gian thảo phạt bất công, mở rộng chính nghĩa chuyện xưa. Bổn văn uông kỉ lược ooc, tình cảm tương đối phong phú. ( bởi vì không phong phú căn bản không có khả năng he )

Bổn văn dỗi giang, những nhân vật khác tận lực khách quan đánh giá. Nhưng là đối với xử phạt phi thường chủ quan! Chịu không nổi thỉnh không cần phun ta.

Bổn văn dao nhỏ so nhiều, trái tim không tốt thỉnh cẩn thận quan khán.