Read XUYÊN NHANH: KÝ CHỦ CÔ ẤY MỘT LÒNG MUỐN CHẾT - NETTRUYENSEO.com

XUYÊN NHANH: KÝ CHỦ CÔ ẤY MỘT LÒNG MUỐN CHẾT

Authors: cocsuabo

Genre: New Adult

Update: 01-10-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Tác giả: Cửu Thiên Tuế

Câu chuyện về thiếu nữ Nguyễn Tiểu Ly tự sát, nhưng không hiểu vì sao lại bị ràng buộc với một thứ tự xưng là hệ thống.

Nó nói: "Chết như vậy không có ý nghĩa gì cả, để ta mang cô đi đến ba ngàn thế giới làm nhân vật phản diện, hủy thiên diệt địa, dấy lên gió tanh mưa máu."

Nguyễn Tiểu Ly cảm thấy không tồi, lập tức đồng ý, nhưng mà.. Này này này! Hệ thống, không phải bảo tôi chỉ là nhân vật phản diện thôi sao? Sau khi hủy thiên diệt địa chơi chán rồi bị nam chính của thế giới giết chết là tốt rồi, vì sao từng đám nam chính của thế giới đều sai sai, đều đến thích một nhân vật phản diện lớn như tôi làm gì? Này anh kia, anh là nam chính mà, anh đi theo tôi làm chuyện xấu làm gì chứ? Này tên kia, rốt cuộc tôi là nhân vật phản diện, hay anh mới là nhân vật phản diện đây?

Nguyễn Tiểu Ly: Tôi chỉ muốn làm một nhân vật phản diện thật tốt, sau đó bị giết chết, công thành danh toại là được, tôi không muốn nói chuyện yêu đương, tôi chỉ muốn bị nam chính của thế giới giết thôi, tôi chỉ một lòng muốn chết!

* * *

Chapters

Chương 1: Thế giới tu tiên, ta làm phản diện!

Chương 2: Chương 2:

Chương 3: Chương 3:

Chương 4: Chương 4:

Chương 5: Chương 5:

Chương 6: Chương 6:

Chương 7: Chương 7

Chương 8: Chương 8

Chương 9: Chương 9

Chương 10: Chương 10

Chương 11: Chương 11:

Chương 12: Chương 12:

Chương 13: Chương 13:

Chương 14: Chương 14:

Chương 15: Chương 15:

Chương 16: Chương 16:

Chương 17: Chương 17:

Chương 18: Chương 18:

Chương 19: Chương 19:

Chương 20: Chương 20:

Chương 21: Chương 21:

Chương 22: Chương 22:

Chương 23: Chương 23:

Chương 24: Chương 24:

Chương 25: Chương 25:

Chương 26: Chương 26:

Chương 27: Chương 27:

Chương 28: Chương 28:

Chương 29: Chương 29:

Chương 30: Chương 30:

Chương 31: Chương 31:

Chương 32: Chương 32:

Chương 33: Chương 33:

Chương 34: Chương 34:

Chương 35: Chương 35:

Chương 36: Chương 36:

Chương 37: Chương 37:

Chương 38: Chương 38:

Chương 39: Chương 39:

Chương 40: Chương 40:

Chương 41: Chương 41:

Chương 42: Chương 42:

Chương 43: Chương 43:

Chương 44: Chương 44:

Chương 45: Chương 45:

Chương 46: Chương 46:

Chương 47: Chương 47:

Chương 48: Chương 48:

Chương 49: Chương 49:

Chương 50: Chương 50:

Chương 51: Chương 51:

Chương 52: Chương 52:

Chương 53: Chương 53:

Chương 54: Chương 54:

Chương 55...chương tới là kết thế giới này!

Chương 56: Hoàn thế giới thứ nhất...

Chương 57: Ở hiện đại hóa thân vào vị hôn thê phản diện~MỞ ĐẦU!

Chương 58: Chương 58:

Chương 59: Chương 59:

Chương 60: Chương 60:

Chương 61: Chương 61:

Chương 62: Chương 62:

Chương 63: Chương 63:

Chương 64: Chương 64:

Chương 65: Chương 65: