Read [Xuyên Sách/Edit] Thập niên 60 nuôi con ở đại viện | Sweetie__Q

Read [Xuyên Sách/Edit] Thập niên 60 nuôi con ở đại viện - NETTRUYENSEO.com

[Xuyên Sách/Edit] Thập niên 60 nuôi con ở đại viện

Authors: Sweetie__Q

Genre: Novels

Update: 06-02-2023

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Hán Việt: Lục linh đại viện dưỡng oa ký

Tác giả: La Tử Phùng

Tình trạng: 93 Chương [Hoàn thành]

Editor: Sweetie

Convert: Reine Dunkeln & Hà My Tống231 (wikidich)

Link convert: https://wikisach.com/truyen/xuyen-thu-60-dai-vien-duong-oa-ky-trong--Yee9N1S4CHauW96H#!

Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Trọng sinh, Xuyên thư, Làm ruộng, Đô thị tình duyên, Pháo hôi, Duyên trời tác hợp, 1v1, Thị giác nữ chủ, Manh bảo, Dưỡng oa, Niên đại văn

📌Bản edit phi thương mại chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup ở nơi khác!