Read YYCP 3 | totheww

Read YYCP 3  - NETTRUYENSEO.com

YYCP 3

Authors: totheww

Genre: Fanfiction

Update: 04-02-2023

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Mới đó đã hết 200 phần YY rồi đó nhanh ghê
Đặt trước YYCP phần 3 tại đây
Mong vẫn có thể đến được với những người yêu NCT 💚

Chapters

Chuyện xảy ra khi Lee Haechan giận Huang Renjun - 1 -

Chuyện xảy ra khi Huang Renjun hết giận Lee Haechan -2-

Chuyện xảy ra khi họ về bên nhau - 3 -

JaeWin/HyuckRen

[JaeWin/JiChen] Try again

[JaeWin] Mad World _1_

[JaeWin] Mad World _2_

[JaeWin] Mad World _3_

[JaeWin] Mad World _4_

[JaeWin] Mad World _5_

[MarkNo] Tình dược

Fight against the Eternal_1_

Fight against the Eternal _2_

Fight against the Eternal _3_

Fight against the Eternal _4_

Fight against the Eternal _End_

[JaeWin] Giao dịch

[JaeWin] Round

[JaeWin] Trap

[JaemRen/2W] Medallion

JaeWin

MarkNo/JaeWin

All CP

NaJun

JaeWin

JaeWin

JaeWin

Tuần san theo đuổi bạn trai

A dream within a dream

NaJun

[JaeWin] No matter how far, i love you

JaemRen/MarkNo/ JiChen - Blind

2W Caterpillar

Dream

JaeWin

Dream - MarkNo

JaeWin

Timeless love A

Timeless love B

[NaJun/JaeWin] Simple Love A

[JaeWin] Accessory

Chuyện trông trẻ của trai núi và hoa hồng

[MarkNo] Tuyên bố - Anh yêu em

[JaeWin] - Tuyên bố - Anh yêu em 2

Hogwarts - một tình sử (1)

MFML

Hogwarts - một tình sử 2

Tổ mại dâm hôm nay có đi làm không nhỉ ?

[JaeWin] I'm your little butterfly

Hogwart - một tình sử (3)

[JaeWin] Gà chiến và phượng hoàng chảnh

[JaeWin] Love Theory

[JaeWin] 11:11 - (1)

[JaeWin] 11:11 (2)

[JaeWin] 11:11 (3)

[JaeWin] 11:11 (4)

[JaeWin] 11:11 (5)

[JaeWin] 11:11 (6)

[JaeWin] 11:11 (7)

[JaeWin] 11:11 (8)

[JaeWin]

JaeWin - Vẫn là khoảng nghỉ

[JaeWin] Gà và thóc

[NaJun] Vì sao Jaemin Na lại có tửu lượng cao nhất NCT Dream ?

[ChenJi/JiChen] Tiêu chuẩn kép