Read yzl | nhà trọ 1314 | just1al

Read yzl | nhà trọ 1314 - NETTRUYENSEO.com

yzl | nhà trọ 1314

Authors: just1al

Genre: Fanfiction

Update: 09-02-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Nhà trọ 1314 của Bá Viễn xuất hiện thêm 1 người mới, bình thường đã gà bay chó sủa, nay lại càng thêm náo nhiệt rồi ~

"Càng đông càng vui mà, đúng không chú Viễn?" - phòng 108.

Thể loại: Textfic.